Privacybeleid voor Mancaresolutions

Privacybeleid Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2023

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidsmaatregelen en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacybeleid Generator.

Interpretatie en Definities Interpretatie De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Affiliate betekent een entiteit die controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" eigendom van 50% of meer van de aandelen, eigen vermogen of andere effecten betekent die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of ander bestuursorgaan.

Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar Mancaresolutions.

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst door een website en onder andere de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar externe bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de Dienst te faciliteren, de Dienst namens het Bedrijf te leveren, diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of vanuit de Dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Mancaresolutions, toegankelijk via https://mancaresolutions.nl/

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens wie die persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, indien van toepassing.

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonsgegevens Soorten Gegevens die Verzameld Worden Persoonsgegevens Bij het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres (IP-adres) van uw apparaat, het type browser, de browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst via een mobiel apparaat benadert, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u de Dienst via een mobiel apparaat benadert.

Trackingtechnologieën en Cookies We gebruiken Cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Dienst bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte volgtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De gebruikte technologieën kunnen omvatten:

Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat deze cookies weigert, kan onze Dienst cookies gebruiken. Webbakens. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die die pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald gedeelte en het controleren van de integriteit van het systeem en de server). Cookies kunnen "Blijvende" of "Sessie" Cookies zijn. Blijvende cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt meer leren over cookies op de website van TermsFeed.

We gebruiken zowel Sessie- als Blijvende Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële Cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te kunnen leveren die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u hebt gevraagd niet worden geleverd, en deze cookies worden alleen gebruikt om u die diensten te bieden.

Cookies voor Cookiebeleid / Aanvaarding van Kennisgeving

Type: Blijvende cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

Functionaliteitscookies

Type: Blijvende cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de Website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u onze Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid raadplegen.

Gebruik van Uw Persoonsgegevens Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.

Om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door u verstrekte Persoonsgegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.

Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van de koopovereenkomst voor de producten, items of diensten die u bij ons hebt gekocht, of van enige andere overeenkomst met ons via de Dienst.

Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere equivalenten van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van mobiele applicaties met updates of informatieve communicatie met betrekking tot functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de noodzakelijke of redelijke implementatie ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al hebt gekocht of hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons te behandelen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: wij kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, overname of verkoop van bedrijfsmiddelen te evalueren of uit te voeren, of om een ​​deel of al onze activa te verkopen of over te dragen aan een ander bedrijf, hetzij als lopende activiteit of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze Dienstgebruikers, worden overgedragen.

Voor andere doeleinden: wij kunnen uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het vaststellen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Met Dienstverleners: wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen. Bij bedrijfsoverdrachten: wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of verwerving van het geheel of een deel van ons bedrijf door een ander bedrijf. Met Filialen: wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval we die filialen zullen verplichten zich aan dit Privacybeleid te houden. Filialen omvatten ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die onder gemeenschappelijke controle staan ​​met ons. Met zakelijke partners: wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden. Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interageert in openbare gedeelten met andere gebruikers, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publieke domein worden verspreid. Met uw toestemming: wij kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel openbaar maken met uw toestemming. Bewaring van Uw Persoonsgegevens Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zover dat nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsmaatregelen af ​​te dwingen.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse-doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt op de bedrijfskantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan — en onderhouden op — computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er voldoende controles zijn ingevoerd, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijderen van Uw Persoonsgegevens U hebt het recht om de Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat we u helpen bij het verwijderen ervan.

Onze Dienst kan u de mogelijkheid bieden bepaalde informatie over u te verwijderen binnen de Dienst.

U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw Account, als u er een hebt, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie moeten behouden wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens Bedrijfstransacties Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.

Wetshandhaving Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting

De rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen

Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

Beschermen tegen juridische aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ons inspannen om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen.

Privacy van Kinderen Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we Persoonsgegevens van iemand onder de 13 jaar hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouder vereisen voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar Andere Websites Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit Privacybeleid We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u informeren via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en we zullen de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid periodiek te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact met Ons Opnemen Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: Ram.Ramsoebhag@mancaresolutions.nl

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://mancaresolutions.nl/contact